5 tapaa tukea kouluun paluuta jännittävää lasta

28.8.2023

Kouluun paluu tarkoittaa kavereiden tapaamista, rakkaiden harrastusten jatkamista, ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja kasvaa itsenäisemmäksi. Toisaalta kesäloman päättyminen merkitsee myös arkeen tottumista, koulustressiä, sekä elämänmuutoksia ja uusia kokemuksia, jotka voivat tuntua jännittäviltä. 

Tässä on 5 vinkkiä, miten voit tarjota tärkeää tukea, läsnäoloa ja rohkaisua kouluun paluuta jännittävälle koululaiselle.

 

1. Keskustele koulun paluun herättämästä jännityksestä

Luo avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa lapsi tai nuori tuntee olonsa turvalliseksi jakamaan tunteitaan. Kysy häneltä, millaisia ajatuksia ja tunteita hänellä on koulun alkamisesta, ja mikä häntä jännittää.

Muistuta nuorta siitä, että on normaalia tuntea jännitystä koulun aloittamisesta, ja että monilla muillakin on samankaltaisia tunteita.

 

Teksti: "On täysin normaalia jännittää koulun alkamista!"

 

2. Auta kehittämään positiivinen asenne koulun paluuseen

Kehitä positiivinen asenne koulun paluuseen keskustelemalla kouluun paluuta jännittävän lapsen tai nuoren kanssa koulusta myönteisesti. Auta lasta näkemään koulunkäynti kasvun ja kehittymisen mahdollisuutena, ja toimi positiivisena esimerkkinä osoittamalla, että koulunkäynti on iloinen osa elämää!

Jos loman loppuminen harmittaa lasta, muistuta häntä tulevista lomista, ja tehkää vaikka yhdessä tulevia lomasuunnitelmia. Näin arki koulussa voi tuntua kuluvan nopeammin ja motivaatiokin pysyy vahvana, kun on jotain, mitä voi innolla odottaa tulevaisuudessa.

 

3. Valmistautukaa yhdessä kouluarkeen

Vanhempana voit keskustella etukäteen lapsesi kanssa siitä, millaiset rutiinit odottavat koulun alkaessa ja mitä häneltä odotetaan kotitöiden ja muiden vastuiden suhteen.

Syksy on oivallista aikaa käydä läpi sääntöjä ja antaa nuorelle ohjeita siitä, miten voi ylläpitää tasapainoa koulunkäynnin, sosiaalisen elämän, harrastusten, perheen ja muiden vastuiden välillä. Ota tämä tilaisuus rohkaista nuorta tekemään enemmän asioita itse!

Varmista kuitenkin myös, että lapsella on kaikki tarvittavat tavarat valmiina koulua varten. Jos lukujärjestykset ovat saatavilla ennen koulun alkamista, voitte käydä ne läpi yhdessä ja sopia kotitöistä sekä muista menoista lukujärjestysten mukaan.

Valmistautukaa yhdessä jo etukäteen epäonnistumisiin ja muistuta nuorta, että ne ovat olennainen osa oppimista. Tärkeintä ei ole täydellisyys, vaan halu oppia ja aina yrittää parhaansa.

 

Teksti: "Tärkeintä ei ole täydellisyys, vaan halu oppia ja aina yrittää parhaansa."

 

Jos tarvitset lukujärjestystä, klikkaa tästä!

 

4. Kysy, miten lapsi haluaa että häntä tuetaan

Lapset ja nuoret ovat yksilöitä ja siksi heitä on myös tärkeää tukea yksilöinä. Hyvä paikka aloittaa on vaan kysyä suoraan, miten lapsi haluaa, että häntä tuetaan.

On tärkeää keskustella kouluvuoden alussa siitä, miten kouluun paluuta jännittävä lapsi voi nopeasti tavoittaa tarvittaessa vanhemmat, opettajat ja muut ohjaajat. Lapselle voi tuoda helpotusta ajatus siitä, että hänellä on aikuisia, joihin turvautua kun koulu alkaa, sillä tuen tarve voi ilmetä yllättäen.

Erityisesti koulun alkaessa päivittäinen keskustelu oppimisesta, päivän kohokohdista ja haasteista osoittaa kiinnostusta lapseen ja auttaa häntä tietämään, että hänellä on vahva tukiverkosto.

 

5. Älä aseta liian korkeita odotuksia

Liian suuret odotukset voivat heikentää nuoren itsetuntoa ja motivaatiota. Sen sijaan kannattaa korostaa pienten edistysaskelien ja ponnistelujen merkitystä.

Voit opettaa lapselle, miten hän voi asettaa tavoitteita omalle oppimiselle, ja miten hän voi pitää huolta jaksamisestaan rentoutumalla ja terveellisillä elämäntavoilla. Keskustelut nuoren omista tavoitteista auttavat luomaan realistisia askelmerkkejä niiden saavuttamiseksi, ja hyvinvoinnin priorisointi auttaa välttämään koululaisen stressiä ja loppuun palamista.

Luottamus ja kannustus vaikuttavat suuresti lapsen itsetuntoon ja tulevaisuuteen. Aikuisten negatiiviset kommentit ja asenteet voivat vaikuttaa motivaatioon ja itsetuntoon, ja heikentää nuoren itsevarmuutta pitkälle aikuisuuteen asti. Aikuisilla on suuri vastuu siitä, millaista palautetta he antavat lapselle tai nuorelle.

Rohkaiseva asenne voi merkittävästi ohjata lapsen elämää.

 

Teksti: "Epäonnistumiset kuuluu oppimiseen!"

 

Jos olet kerennyt jo miettiä tulevan lukuvuoden luokkaretkiä ja harrastuksia, ja varainhankinta askarruttaa, tiesitkö, että me ollaan jo autettu tuhansia koululuokkia, joukkueita ja yhdistyksiä onnistumaan varainkeruutavoitteissaan?

Haaveiletteko unohtumattomasta luokkaretkestä, tai kenties seikkailullisesta leirikoulusta? Tehdään yhdessä koululaisten unelmista totta!

Näin helppoa on onnistua modernissa, digitaalisessa varainhankinnassa TueTiimiä.fi:n avulla.

 

Teksti: "Toivotamme kaikille juhlallista paluuta kouluarjen pariin!"