TueTiimiä.fi - Tukisopimusten ja varainhankinnan yleiset käyttöehdot

1. Määritelmät

  • ”Tiimi” tarkoittaa TueTiimiä.fi:n sopimusosapuolta, joka toteuttaa varainhankintakampanjan TueTiimiä.fi sivuston kautta sekä sopimusosapuolta, jonka kanssa TueTiimiä.fi on solminut Tukisopimuksen. Varainhankintaa TueTiimiä.fi -palvelun kautta voivat harjoittaa päiväkodit, koululuokat ja koulut vanhempainyhdistyksen kautta sekä yleishyödylliset yhdistykset, kuten urheiluseurat sekä muut yhdistykset.
  • “Tukisopimus” tarkoittaa yhteistyösopimusta TueTiimiä.fi:n ja yhteisön, kuten yhdistyksen tai seuran kanssa. Tukisopimukselle luonteenomaista on, että kaikenlainen markkinointi ja tiedottaminen tukisopimuksesta on täysin vapaaehtoista.
Urheilujoukkueiden ja urheiluseurojen tapauksessa on tärkeää huomioida, että vaikka Tukisopimukset solmittaisiin ja varainkeruukampanjat toteutettaisiin joukkueittain, varainhankinta tapahtuu koko seuran hyväksi ja koko seuran hyväksymänä.
Takaisin ylös