LUOKKATOIMIKUNTIEN VARAINHANKINNAN VEROTUS

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

  1. varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;
  2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi; ja
  3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto on vakiintuneesti jäänyt alle arvonlisäverollisen liikevaihdon (10.000 € / vuodessa) rajan. Varainhankinnasta ei ole tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa jo yksinomaan tällä perusteella.

Myös seuraavat verottajan linjaukset on tärkeää huomioida luokkatoimikunnan varainhankinnassa:

1. Varainhankintaa tulee tehdä talkootyönä vapaaehtoisten toimesta

Tämä tarkoittaa sitä, että varainhankintakampanja suoritetaan talkootoimin vapaaehtoisena mukana olevien henkilöiden toimesta, eikä varainhankintatyöstä saa maksaa palkkaa.

2. Ostajan tulee tietää tukitoiminnasta

Verottajan ohjeen mukaan ostajan tulee ostoksia tehdessään tietää, että osa myyntituotosta ohjautuu tukitoimintaan. TueTiimiä.fi verkkokaupassa kerrotaan selkeästi jokaisen tuotteen kohdalla, kuinka paljon kyseisen tuotteen ostosta ohjataan tiiminne tukemiseen. TueTiimiä.fi verkkokaupan viestintä korostaa näkyvästi ja yksiselitteisesti sitä, että kyseessä on tiimien varainhankintaan keskittynyt verkkokauppa.

3. Myynnin täytyy olla satunnaista

Toiminnan täytyy olla satunnaista, ei säännöllisen jatkuvaa ja suunnitelmallista. Tämä toteutuu sillä, että Varainhankintakampanjan kestoksi määritellään esimerkiksi 4-6 viikkoa. Varainhankintakampanjan voi kuitenkin toteuttaa esimerkiksi 2-3 kertaa vuodessa.

4. Markkinointi kohdistuu ystäviin, sukulaisiin, tuttaviin, naapureihin jne

Verottajan ohjeessa sanotaan: ”Myynti toteutetaan talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin, heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin. Tuotteita ei muutoin markkinoida tai mainosteta.” Verottajan ohjeen mukaan koululuokan ei siis kannata mainostaa tai markkinoida myytävänä olevia tuotteita esimerkiksi koulun omilla verkkosivuilla.

Omilla henkilökohtaisilla sosiaalisen median tilillä kampanjaa voi ja kannattaa kuitenkin mainostaa!.

Miten siitä on huolehdittu, ettei TueTiimiä.fi-sivustolla olevaa tiimisivuamme katsota “julkiseksi mainostamiseksi”, joka taas on kiellettyä varainhankinnan verovapauden näkökulmasta?

Tiimisivunne on piilotettu Googlen hakutuloksista, eikä sivuillenne ole mahdollista päästä muuta reittiä, kuin suoralla linkillä tiimisivullenne. Kukaan ulkopuolinen ei siis voi “vahingossa” päätyä katsomaan tiimisivuanne. Sivulle pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joille olette jakaneet suoran linkin tiimisivullenne. Koska tiimisivunne ei ole julkisesti kaikkien saavutettavissa ja nähtävillä, tiimisivuanne ei katsota julkiseksi mainostamiseksi. 

Pitäisikö tuotteista maksaa ylihintaa? Haittaako, että TueTiimiä.fi:n varainhankinnassa monet tuotteet ovat markkinahintaisia?

Monet varainhankintaa tarjoavat yritykset perustelevat myytävien tuotteidensa korkeita hintoja harhaanjohtavasti sillä, että kyseessä olisi verottajan vaatimus. Tosiasiassa verottajan vero-ohjeessa sanotaan näin:

”Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus. Tukemistarkoitus ilmenee tavanomaisesti siten, että tuotteista peritään ylihintaa verrattuna normaaleihin markkinahintoihin (esimerkiksi tavanomaisesti 5 euroa maksavasta hyödykkeestä peritään 10 euroa).”

Kuten huomaat, verotusohjeessa ei sanota, että asiakkaan tulisi maksaa tuotteista ylihintaa. Ohjeessa annetaan ainoastaan esimerkki yhdestä tavanomaisesta tavasta, jolla ostotapahtuman tukemistarkoitus tuodaan ostajan tietoisuuteen. TueTiimiä.fi:n varainhankinnassa ostajalle kerrotaan selkeästi, että ostoksista kohdistuu tuki koululuokalle / joukkueelle /yhdistykselle.

Kun noudatatte verottajan ohjeita, varainhankinta on luokallenne verotonta tuloa! Lisätietoja luokkatoimikunnan varainhankinnan verotuksesta voitte lukea täältä.

Takaisin ylös