Miksi yhdistyksen varainhankinta on tärkeää?

6.9.2023

Varainkeruu on olennainen osa yhdistysten toimintaa, kehitystä ja kasvua. Tässä muutamia nostoja, miksi jokaisen yhdistyksen kannattaisi hyödyntää varainhankintaa:

 

Varainhankinta mahdollistaa toiminnan ylläpitämisen, kehittämisen ja laajentamisen

Varainhankinta tarjoaa tulovirran, joka mahdollistaa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen. Yhdistykset tarvitsevat resursseja uusien hankkeiden, ohjelmien ja palveluiden käynnistämiseen. Varainhankinnan avulla voitte vastata paremmin yhteisönne tarpeisiin ja saavuttaa asettamanne tavoitteet. 

 

Vahvistaa yhteisön vaikuttavuutta

Kun yhdistyksellänne on varoja, pystytte investoimaan enemmän yhteisönne mission ja vision toteuttamiseen, lisätä vaikutustanne, ja tavoittaa suuremman yleisön, joka voi myös myöhemmin tukea yhdistyksen toimintaa. Varainhankinnan avulla voitte luoda positiivisuuden kierteen.

 

Edistää jäsenten osallistumista

Varainhankinta voi olla myös hieno tapa osallistaa yhteisönne jäseniä tarjoamalla tilaisuuksia vapaaehtoistyöhön, tapahtumiin osallistumiseen ja lahjoitusten tekemiseen. Jäsenten osallistuminen varainhankintaan lisää heidän sitoutumistaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jokainen panos, olipa se sitten suuri tai pieni, voi tehdä merkittävän eron yhteisön kehityksessä. Yhdessä voimme saada paljon aikaan!

 

ALOITA YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA