Urheiluseuran varainhankinta on tärkeää yhteisen hyvän näkökulmasta

5.9.2022

Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin.

VARAINHANKINNAN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS

On lasten ja nuorten etu, että urheiluseuran kaikki vanhemmat aktivoituvat ja osallistuvat yhteiseen varainhankintaan. Vaikka toisilla perheillä on mahdollisuus maksaa helposti harrastusten kulut, kaikilla perheillä Suomessa ei ole lainkaan näin iloinen tilanne.

“Harrastus voi olla lapselle tärkeä henkireikä, josta saadaan kavereita, sosiaalisia taitoja ja tärkeitä kontakteja elämää varten. Monta lahjakkuutta saatetaan menettää, jos lapsilla ei ole tasavertaista mahdollisuutta harrastaa ja osallistua. Urheiluseurojen varainhankinta mahdollistaa lapsille ja nuorille todella paljon!”

Kun koko urheiluseura tai -joukkue osallistuu talkoisiin, luodaan esimerkillistä yhteisöllisyyttä perheiden välille. TUETIIMIÄ.FI voi auttaa ja tukee joukkuettanne näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tehdään yhdessä hyvää!