Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, jotka jokaisen suomalaisen kannattaisi hallita.

Kurssikieli Suomi.

Vuoden 2024 Ensiapu EA Laaja -verkkokurssi antaa valmiudet henkeä pelastavan ensiavun antamiseen ja opettaa toimimaan onnettomuustilanteessa sekä estämään lisävahinkojen syntymisen. Kurssi vastaa sisällöltään laajan 16h lähiensiapukoulutuksen koulutussisältöä ja soveltuu kaikille taitoihin katsomatta. Kurssisisältö vastaa Euroopan Elvytysneuvoston ohjeita ja Käypähoito-ohjeen suosituksia.

Kurssin oppijaksot:

 1. Kurssin johdanto
 2. Auttaminen ja hätäilmoitus
 3. Ihmisen peruselintoiminnot
 4. Onnettomuustilanteessa toimiminen
 5. Pyörtynyt ja tajuton henkilö
 6. Eloton henkilö
 7. Vierasesine hengitysteissä
 8. Elvytys ja defibrillaattori
 9. Haavat ja niiden ensiapu
 10. Tapaturmat ja vammautuneen ensiapu
 11. Sairauskohtaukset ja niiden ensiapu
 12. Kurssin päätös ja kurssitodistus


Katso kurssin esittelyvideo:

 • 100% verkkokurssi
 • Kurssikieli Suomi
 • Suoritettavissa 24/7
 • Aloita heti tai myöhemmin
 • Kurssin kesto: n. 4-5h yhtäjaksoisesti
 • Voimassaoloaika 3 vuotta
 • Yksilöllisesti jaksotettavissa
 • Opiskele mistä tahansa
 • Aihealueiden välitentit
 • Interaktiivisia elementtejä
 • Sähköinen kurssitodistus (pdf), saatavilla aina oman profiilisivun kautta

Kenelle?

Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin ensiaputaitoja kertaavillekin, jotka samalla arvostavat mm. kustannustehokkuutta, joustavaa ja yksilöllistä aikataulutusta. EA Laaja -kurssin suorittaminen luo lisäarvoa niin vapaa-aikaan kuin elämäänkin yleisesti ja mahdollisiin ensiaputilanteisiin työpaikalla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa ensiaputaitoja, valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuus- ja auttamistilanteissa sekä madaltaa auttamiskynnystä. Ensiaputaito on kansalaistaito, joka meidän kaikkien tulisi osata.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö noudattaa Euroopan Elvytysneuvoston ohjeita ja Käypähoito-ohjeen suosituksia. Koulutettavan aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen yhtäjaksoisesti suoritettuna kestää n. 4-5h. Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa eikä sisällä erillisiä lähikoulutusjaksoja tai webinaarimuotoista koulutusta. Suurin osa oppitunneista ovat videomuodossa.

Kurssin oppijaksot:

 1. Kurssin johdanto
 2. Auttaminen ja hätäilmoitus
 3. Ihmisen peruselintoiminnot
 4. Onnettomuustilanteessa toimiminen
 5. Pyörtynyt ja tajuton henkilö
 6. Eloton henkilö
 7. Vierasesine hengitysteissä
 8. Elvytys ja defibrillaattori
 9. Haavat ja niiden ensiapu
 10. Tapaturmat ja vammautuneen ensiapu
 11. Sairauskohtaukset ja niiden ensiapu
 12. Kurssin päätös ja kurssitodistus

Kurssin asiantuntija

Ensiapu EA Laaja -kurssin asiantuntijana toimii ETK-kouluttaja ja ensihoidon kenttäjohtaja, Miika Koivurinne. Oppijaksoihin on sisällytetty ammattipelastajan käytännön esimerkkitapauksia ja ensiapuvinkkejä, joista maallikkoauttaja saa syventävää tukea ensiavun antamiseen.

Oppimisen varmistaminen

Parhaan oppimisen varmistamiseksi koulutus on jaettu aihealueittain jaksoihin ja oppitunteihin, joista pakolliset oppitunnit tulee suorittaa kokonaisuudessaan. Oppipolku suoritetaan määrätyssä järjestyksessä.

Koulutuksessa ei ole erillistä loppukoetta vaan oppiminen varmistetaan koulutuksen edetessä jokaisen jakson lopuksi olevilla välitenteillä.

Interaktiiviset ominaisuudet ja välitentit

Kurssilla on oppimista tukevia ja vahvistavia interaktiivisia ominaisuuksia. Tekstimuotoisten oppituntien teksteihin voit tehdä korostuksia, merkintöjä ja kommentteja. Videomuotoisissa oppitunneissa on interaktiivisia elementtejä kysymysten muodossa. Jokaisen aihealueen jakson lopuksi on oppimista todentavia jakson välitenttejä. Jatkaaksesi kurssilla eteenpäin sinun tulee saada tietty määrä vastauksista oikein. Välitentit voidaan uusia niin monta kertaa kuin on tarve ja suorituksen jälkeen voit katsoa yhteenvedon vastauksistasi ja niiden palautteista.

Kurssitodistus:

Sähköinen kurssitodistus (pdf) on aina saatavilla oman profiilisivun kautta ja ladattavissa laitteellesi.

Kurssitodistus sisältää QR-koodin, jonka kautta kurssisisältö voidaan varmentaa. Tämä kurssi ei sisällä fyysistä kurssikorttia.

Tämä kurssi ei sisällä fyysistä kurssikorttia vaan PDF-muotoisen kurssikortin! Fyysinen kurssikortti on kuitenkin tilattavissa erikseenkurssin suorittamisen jälkeen. Sähköisessä muodossa oleva kurssitodistus on kuitenkin aina saatavilla pdf -formaatissa oman profiilisivun kautta. 

Kurssihuone.fi / Ensiapu EA Laaja, verkkokurssi

80,00

Tuki tiimille: 28,00 €

Tilaa Laaja ensiapukurssi itselle tai lahjaksi etuhintaan vain TueTiimiä.fi:stä!

Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, joita jokainen voi tarvita elämänsä aikana.

Vuoden 2024 Ensiapu EA Laaja -verkkokurssi antaa valmiudet henkeä pelastavan ensiavun antamiseen ja opettaa toimimaan onnettomuustilanteessa sekä estämään lisävahinkojen syntymisen.

Kurssi vastaa sisällöltään laajan 16h lähiensiapukoulutuksen koulutussisältöä ja soveltuu kaikille taitoihin katsomatta.

 • Kurssikieli Suomi
 • 100% verkkokurssi.
 • Sopii ihan kaikille taitoihin katsomatta.
 • Kurssisisältö vastaa Euroopan Elvytysneuvoston ohjeita ja Käypähoito-ohjeen suosituksia.
 • Saat heti tilauksen jälkeen sähköpostiisi lahjakortin, jolla voit lunastaa 110€ hintaisen verkkokurssin Kurssihuone.fi-verkkokaupasta.
 • Ilmainen toimitus!
 • Lahjakortti voimassa 30.4.2025 asti

Varastossa

Kurssihuone.fi

Kurssihuoneen aidot verkkokoulutukset luovat lisäarvoa elämään ja työympäristöön yksilön oppimisen kautta. Verkkokoulutukset ovat joustavin ja kustannustehokkain tapa kouluttaa, joka vähentää ympäristöä kuormittavia välillisiä kustannuksia, resursseja ja päästöjä.

Laadukas kurssimateriaali, helppokäyttöinen oppimisympäristö ja interaktiiviset elementit antavat parhaat lähtökohdat yksilön oppimiselle.
Lue lisää